Entrega de chaves do local da futura gardería infantil dos polígonos do Porriño